Konkursy wewnątrzszkolne

2019/2020

20 stycznia 2020

VII Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Klas Pierwszych

Zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych do udziału w konkursie dedykowanym wyłącznie dla uczniów klas pierwszych. Program może być wykonywany solo lub w zespole. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat do 16 stycznia 2020 roku do godziny 17.00. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z podpisem pedagoga zgłaszającego ucznia lub zespół.   

Materiały do konkursu: 

Regulamin.pdf

Karta zgłoszenia.pdf 

 

12 – 17.12.2019

Konkurs „Wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki”

Materiały do konkursu:

Regulamin konkursu PDF 

Twórczość Stanisława Moniuszki PDF

Życiorys Stanisława Moniuszki PDF

Kanon PDF

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu

„Wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki”

 

CELE I ORGANIZACJA KONKURSU

 • podnoszenie wiedzy uczniów;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • upamiętnienie 200-setnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki;
 • ukazanie istotnej roli jego twórczości w historii polskiej muzyki;
 • konkurs jest dwuetapowy;
 • konkurs odbywa się w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie;
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4 – 6 cyklu sześcioletniego i 2 – 4 cyklu czteroletniego.

TERMINY

 • 05-14 grudnia 2019 r. – I etap – forma pisemna
 • 17 grudnia 2019 r. – II etap – otwarta forma ustna

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • w konkursie obowiązkowo biorą udział uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia

w Skawinie z klas 4, 5 i 6 cyklu sześcioletniego oraz 2, 3 i 4 cyklu czteroletniego.

PRZEBIEG KONKURSU

 • w pierwszym etapie uczniowie rozwiązują test z wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki;
 • test jest przeprowadzany podczas zajęć lekcyjnych: Audycje Muzyczne lub

Formy Wokalno-Instrumentalne;

 • testy są przeprowadzane w terminach 12 grudnia 2019 r. i 13 grudnia 2019 r, odpowiednio do planu organizacji zajęć każdej klasy;
 • do drugiego etapu kwalifikuje się pięciu uczniów (z wszystkich klas), którzy otrzymają najwyższą punktację;
 • drugi etap a zarazem finał konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu poświęconego twórczości Stanisława Moniuszki w dniu 17 grudnia 2019 r.;
 • drugi etap dotyczy twórczości Stanisława Moniuszki;
 • fundatorem nagród dla finalistów konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie.

SKŁAD JURY

 • jurorzy zostają powołani przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie;
 • w skład jury wchodzą nauczyciele przedmiotów teoretycznych oraz Kierownik Sekcji Fortepianu i Teorii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • pierwszy etap jest zamknięty dla publiczności;
 • drugi etap odbywa się przed publicznością, uczestnicy prezentują swoją wiedzę dotyczącą znajomości utworów Stanisława Moniuszki;
 • finaliści konkursu mają podstawę do otrzymania oceny promocyjnej: „celujący” z przedmiotów Audycje Muzyczne i Formy Wokalno Instrumentalne.

2018/2019

7.06.2019

Konkurs solistów „Wiosna 2019”

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Kartę zgłoszenia można tez pobrać w sekretariacie szkoły.
Koordynatorami konkursu są Kierownicy Sekcji według właściwości.

4.06.2019

Konkurs zespołów kameralnych

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Kartę zgłoszenia można tez pobrać w sekretariacie szkoły.
Koordynatorem konkursu jest pani Aldona Trybulec.

17.04.2019

Konkurs z kształcenia słuchu

Regulamin konkursu z kształcenia słuchu. pdf

Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły.

17.04.2019

Konkurs czytania nut głosem

Regulamin konkursu czytania nut głosem. pdf

Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły.

01.02.2019

VI Wewnątrzszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla klas pierwszych

Regulamin 

Protokół jury

2017/2018


05. 06. 2018
Konkurs Czytania Nut Głosem


04. 06. 2018 r.
Konkurs z Fortepianu Dodatkowego


19. 05. 2018

Konkurs Solistów „Wiosna”

 


18. 05. 2018 r.
Konkurs Kształcenia Słuchu


10. 05. 2018 r.
Konkurs gry a’vista


 27.04.2018 r.
Konkurs Zespołów Kameralnych

 


16.01.2018 r.
V Wewnątrzszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
dla klas pierwszych

 


2016/2017


 

22 – 27.05.2017 r.
Wewnątrzszkolny konkurs solistów wiosna 2017

Informujemy, że przesłuchania II etapu Wewnątrzszkolnego konkursu solistów – Wiosna 2017″ odbędą się w dniu 27 maja 2017 (sobota) o godzinie 10.00.

Szczegółowy plan przesłuchań zostanie podany do wiadomości na tablicy informacyjnej w Szkole.

Publiczność mile widziana.

Życzymy miłego występu i SUKCESÓW !


 

28.04.2017 r.
Wewnątrzszkolny Konkurs Gry A’Vista


 

25.04.2017 r.
Wewnątrzszkolny Konkurs z Kształcenia Słuchu


 

30.03.2017 r.
Wewnątrzszkolny Konkurs Zespołów Kameralnych


25.01.2017 r.
IV Wewnątrzszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
dla klas pierwszych