Kalendarz Roku Szkolonego 2017/2018

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

 

4 września 2017 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 

4 wrzesień 2017

Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców.

Spotkanie z rodzicami.

październik 2017 Międzynarodowy Dzień Muzyki.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

grudzień 2017 Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego.
23 – 31 grudnia 2017 Zimowa przerwa świąteczna.
 

styczeń 2018

V. Konkurs kolęd i pastorałek dla uczniów klas pierwszych.
styczeń 2018 Koncert kolęd i pastorałek w parafii.
styczeń 2018 Wieczór Kolęd w szkole.
listopad 2017/styczeń 2018 Audycje klasowe.
19 stycznia 2018 Śródroczna Rada Klasyfikacyjna.
styczeń 2018 Spotkanie z rodzicami.
12 – 25 lutego 2018 Ferie zimowe.
marzec 2018 Konkurs gra a’vista.
marzec 2018 Konkurs czytania nut głosem.
marzec 2018 Konkurs KS.
29 marca – 3 kwietnia 2018 Wiosenna przerwa świąteczna.
kwiecień 2018 Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych.
maj 2018 Szkolny Konkurs Fortepianu Dodatkowego
kwiecień / maj 2018 VII Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w Gdowie.
maj 2018 Ogólnopolski Konkurs „Skawińska wiosna perkusyjna 2018”.
maj/czerwic 2018 Konkurs Solistów Wiosna 2018.
Czerwiec 2018 Ogólnopolski Konkurs „Moja muzyka jest we mnie”
 

maj / czerwiec 2018

Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.

Przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego.

Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.

Egzaminy końcowe z instrumentu głównego.

Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę.

 

czerwiec 2018

Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.
czerwiec 2018

 

Koncert Szkolny.
11 czerwca 2018 Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna.
22 czerwca 2018 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
23 czerwca –

31 sierpnia 2018

Ferie letnie.

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
1 września 2016 Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców. Spotkanie organizacyjne dla rodziców i uczniów klas 2 – 4
październik 2016 Międzynarodowy Dzień Muzyki.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

grudzień 2016 Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego.
styczeń 2017 Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
23 – 31 grudnia 2016 Zimowa przerwa świąteczna.
Styczeń 2017 Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
18 stycznia 2017 Śródroczna Rada Klasyfikacyjna.
 30 stycznia – 12 lutego 2017 Ferie zimowe.
13 – 18 kwietnia 2017 Wiosenna przerwa świąteczna.
Kwiecień 2017 Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
Kwiecień/maj 2017 Konkurs z kształcenia słuchu
kwiecień / maj 2017 Konkurs czytania a vista
kwiecień / maj 2017 Międzyszkolny Konkurs „Skawińska Wiosna Perkusyjna”
maj  2017 Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.

Przesłuchania końcoworoczne z fortepianu dodatkowego. Egzaminy końcowe z instrumentu głównego.

Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.
Testy dla uczniów kończących szkołę z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.

maj/czerwiec 2017 Koncerty orkiestry szkolnej i chóru szkolnego
Czerwiec 2017 Międzyszkolny konkurs „Moja Muzyka jest we mnie”
czerwiec 2017 Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016 / 2017.

Koncert Szkolny.

12 czerwca 2017 Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna.
23 czerwca 2017 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
24 czerwca –

31 sierpnia 2017

 

Ferie letnie.