Kalendarium Roku Szkolnego

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

TerminForma zajęćCel i założenia programowe
10.10.2023realizacja koncertów*Międzynarodowy dzień muzyki. Wyróżnienie dla sponsorów nowego fortepianu. Koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów. Koncert w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. Założenia programowe – budowa autorytetu nauczyciela. Wyróżnienie dla najzdolniejszych uczniów szkoły. 
14.10.2023realizacja koncertów*Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych – spotkania, filmy muzyczne
20.10.2023realizacja koncertów*Kameralne spotkania z muzyką. Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli połączony z wykładem historycznym. Impreza cykliczna w ramach współpracy ze środowiskiem 
27.10.2023realizacja koncertów*Ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z koncertem
10.11.2023realizacja koncertów*Kameralne spotkania z muzyką 
04.01.2024realizacja spekt/przedstaw*Film muzyczny z komentarzem i omówieniem
05.01.2024realizacja spekt/przedstaw*Film muzyczny z komentarzem i omówieniem
19.01.2024realizacja koncertów*Konkurs kolęd i pastorałek dla klas pierwszych
21.01.2024realizacja koncertów*Koncert kolęd w Parafii p.w. Miłosierdiz Bożego
28.01.2024realizacja koncertów*Koncert kolęd w Parafii w Baorku Szlacheckim
luty – marzec 2024obóz artystyczny*Biała szkoła – ćwiczenia orkiestry chóru i zespołów. Obuz jest planowany w jednej z miejscowości: Zakopane, Białka Tatrzańska, Murzasikle, Bukowina Tatrzańska. Mozliwość organizacji w innej miejscowości turystycznej (z uwagi na mozliwości finansowe szkoły i wyjeżdżajacych uczniów).
01.03.2024realizacja koncertów*Koncert z okazji Narodowego Dnia Pamieci Żołnierzy Wyklętych
08.03.2024realizacja koncertów*Kameralne spotkania z muzyką. Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli połączony z wykładem historycznym. Impreza cykliczna w ramach współpracy ze środowiskiem 
12 03.2024realizacja koncertów*Konkurs kształcenia słuchu
15.03.2024realizacja koncertów*Konkurs czytania nut głosem
22.03.2024realizacja koncertów*Konkurs gry a’vista
26.04.2024realizacja koncertów*Szkolny konkurs zespołów kameralnych
07.05.2024realizacja koncertów*Szkolny konkurs fortepianu dodatkowego
10.05.2024realizacja koncertów*Szkolny konkurs dla uczniów fortepianu „Dźwiekiem malowane”
01.06.2024zielona szkoła*Piknik i zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka
3-8.06.2024realizacja koncertów*Ogólnopolski konkurs „Moja muzyka jest we mnie”. 
14.06.2024realizacja koncertów*Konkurs solistów „Wiosna”
15-19.06.2024realizacja koncertów*Próby do koncertu szkolnego. Zajęcia indywidualne oraz próby orkiestry, chóru i zespołów. 
20.06.2024realizacja koncertów*Koncert szkolny

Kalendarium roku szkolnego 2022/2023

1
września
2022
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  1
września
2022
Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców; Spotkanie z rodzicami
7
października
godz. 17.00
Międzynarodowy dzień muzyki. Wyróżnienie dla sponsorów nowego fortepianu. Koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów. Koncert w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. Założenia programowe – budowa autorytetu nauczyciela. Wyróżnienie dla najzdolniejszych uczniów szkoły. (osoba odpowiedzialna Konrad Szota)
14 października 2022 Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – spotkania, filmy itp. (dzień nie jest wolny od pracy)  
18
października
2022
Kameralne spotkania z muzyką. Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli połączony z wykładem historycznym. Impreza cykliczna w ramach współpracy ze środowiskiem (osoba odpowiedzialna Konrad Szota)
wrzesień/październik 2022 Wyjazd uczniów i nauczycieli do miasta partnerskiego Hurth
28
października 2022
godz.17.00
Ślubowanie uczniów klas pierwszych (osoby odpowiedzialne Ewa Pochopień/Wiesław Nowak/Paulina Wójcik)  
31 października
2022
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8 listopada 2022 Kameralne spotkania z muzyką koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli (osoba odpowiedzialna Konrad Szota)
listopad 2022/styczeń 2023 Audycje klasowe
10 grudnia 2021 Ostateczny termin zawiadomienia pisemnego sekretariatu w sprawie informowania rodziców o negatywnej ocenie przewidywanej (niedostateczny z wszystkich przedmiotów i dopuszczający z przedmiotu głównego)  
23 – 31 grudnia 2022 Zimowa przerwa świąteczna  
1 grudnia 2022 – 10 stycznia 2023 Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego
2 – 4 styczna 2023 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
5 stycznia 2023 Spektakl teatralny w formie kinowej. Zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas kończących szkołę i wszystkich pozostałych chętnych uczniów. Cel: zbliżenie uczniów do wysokiej kultury (osoba odpowiedzialna Marcin Słonina)
7 stycznia 2023 Spektakl teatralny w formie kinowej. Zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas kończących szkołę i wszystkich pozostałych chętnych uczniów. Cel: zbliżenie uczniów do wysokiej kultury (osoba odpowiedzialna Martyna Drabczyńska)
14 stycznia 2023 Śródroczne zebranie Rady Pedagogicznej
14 stycznia 2023 Zakończenie I semestru
15 stycznia 2023 Koncert kolęd i pastorałek w parafii w Borku Szlacheckim p.w.  Zwiastowania Pańskiego (osoba odpowiedzialna Aleksandra Zabagło)  
18 stycznia 2023 Konkurs kolęd i pastorałek dla klas pierwszych. (osoba odpowiedzialna Paulina Wójcik)  
27 stycznia 2023 Koncert kolęd i pastorałek nauczyciele/uczniowie (osoba odpowiedzialna Marcin Słonina)
29 stycznia 2023 Koncert kolęd i pastorałek w parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie (osoba odpowiedzialna Aleksandra Zabagło)  
30 stycznia – 12 lutego 2023 Ferie zimowe
  II SEMESTR
13 lutego 2023 Początek II semestru
14 lutego 2023 Zebranie z rodzicami
luty/marzec 2023 Obóz artystyczny Biała Szkoła
28 lutego 2023 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (na 1 marca)
8 marca 2023 Kameralne spotkania z muzyką. Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli połączony z wykładem historycznym. Impreza cykliczna w ramach współpracy ze środowiskiem. Koncert połączony z obchodami uroczystości z okazji 8 marca (osoba odpowiedzialna Wiesław Nowak)  
10 marca 2023 Konkurs KS (osoba odpowiedzialna Emilia Stefańska)
17 marca 2023 Konkurs CNG (osoba odpowiedzialna Ewa Pochopień)
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
19 – 20 kwietnia 2023 Konkurs Skawińska Wiosna Perkusyjna (osoba odpowiedzialna Lesław Ryński)
26 kwietnia 2023 Konkurs gry a’vista (osoba odpowiedzialna Jakub Połącarz)
2 maja 2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4 maja 2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
5 maja 2023 Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych (osoba odpowiedzialna Konrad Pisera)
12 maja 2023 Koncert solistów i zespołów kameralnych z okazji 10-lecia szkoły (osoby odpowiedzialne – zespół d.s. obchodów 10-lecia szkoły) w Dworku Dzieduszyckich ew. Pałacyk Sokół
15 maja 2023 Szkolny Konkurs Fortepianu Dodatkowego (osoba odpowiedzialna Anna Bałenkowska)
4 maja 2023 Ostateczny termin zawiadomienia pisemnego sekretariatu w sprawie informowania rodziców o negatywnej ocenie przewidywanej (niedostateczny z wszystkich przedmiotów i dopuszczający z przedmiotu głównego)  
            4 maja – 3 czerwca 2023   Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego. Przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego. Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego. Egzaminy końcowe z przedmiotu głównego.  
1 czerwca 2023 Piknik i zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka (Konrad Pisera)
2 czerwca 2023 Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę (osoba odpowiedzialna Marcin Słonina)  
10 czerwca 2023 Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna
13 czerwca 2023 Zebranie z rodzicami – wywiadówka
14 – 17 czerwca 2023 Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024
16/22 czerwca 2023 Próby i Koncert Szkolny orkiestra, chór, zespół wokalny big band z okazji 10-lecia szkoły (osoby odpowiedzialne – zespół d.s. obchodów 10-lecia szkoły)
23 czerwca 2023 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 Ferie letnie.

Terminy podane w Kalendarium mogą ulegać elastycznym zmianom w związku z bieżącą potrzebą, bez kolejnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zmian dokonuje Dyrektor Szkoły.

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  1 września 2021 Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców; Spotkanie z rodzicami
7 października 2021
godz. 17.00
Międzynarodowy dzień muzyki. Koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów. Koncert w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. Założenia programowe – budowa autorytetu nauczyciela. Wyróżnienie dla najzdolniejszych uczniów szkoły. (osoba odpowiedzialna Konrad Szota)
29 października 2021 Godz. 17.00 Ślubowanie uczniów klas pierwszych (osoby odpowiedzialne Konrad Szota/Wiesław Nowak/Paulina Wójcik)  
14 października 2021 Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – spotkania, filmy itp. (dzień nie jest wolny od pracy)  
18 października 2021 Kameralne spotkania z muzyką. Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli połączony z wykładem historycznym. Impreza cykliczna w ramach współpracy ze środowiskiem (osoba odpowiedzialna Konrad Szota)
30 października 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
2 listopada 2021 Spektakl teatralny w formie kinowej. Zajęcia przeznaczone przede wszystkim dla uczniów klas kończących szkołę i wszystkich pozostałych chętnych uczniów. Cel: zbliżenie uczniów do wysokiej kultury (osoba odpowiedzialna Marcin Słonina)
18.11.2021 Kameralne spotkania z muzyką. Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli połączony z wykładem historycznym. Impreza cykliczna w ramach współpracy ze środowiskiem. (osoba odpowiedzialna Konrad Szota)  
listopad 2020/styczeń 2021 Audycje klasowe
10 grudnia 2021 Ostateczny termin zawiadomienia pisemnego sekretariatu w sprawie informowania rodziców o negatywnej ocenie przewidywanej (niedostateczny z wszystkich przedmiotów i dopuszczający z przedmiotu głównego)  
23 – 31 grudnia 2021 Zimowa przerwa świąteczna
03 stycznia 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  
7 grudnia 2021 – 11 stycznia 2022 Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego
9 stycznia 2022 Koncert kolęd i pastorałek w Parafii Miłosierdzia Bożego. (osoba odpowiedzialna Magdalena Smrokowska)  
14 stycznia 2022 Konkurs kolęd i pastorałek dla klas pierwszych. (osoba odpowiedzialna Paulina Wójcik)  
15 stycznia 2022 Śródroczne zebranie Rady Pedagogicznej
16 stycznia 2022 Zakończenie I semestru
17 – 30 stycznia 2022 Ferie zimowe
  II SEMESTR
17 stycznia 2022 Początek II semestru
1 lutego 2022 Zebranie z rodzicami
1 lutego 2022 Kameralne spotkania z muzyką. Koncert kolęd i pastorałek. Zapoznanie uczniów z muzyką Bożego Narodzenia. (osoba odpowiedzialna Martyna Drabczyńska)  
Styczeń/luty 2022 (w miarę możliwości i za zgodą rodziców) Obóz „Biała szkoła” – zajęcia zespołu instrumentalnego połączone z uprawianiem sportów zimowych. Integracja uczniów. Podnoszenie poziomu nauczania gry zespołowej i śpiewu w chórze.  
8 marca 2022 Kameralne spotkania z muzyką. Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli połączony z wykładem historycznym. Impreza cykliczna w ramach współpracy ze środowiskiem. Koncert połączony z obchodami uroczystości z okazji 8 marca. (osoba odpowiedzialna Konrad Szota)  
10 marca 2022 Konkurs KS (osoba odpowiedzialna Emilia Stefańska)
18 marca 2022 Konkurs CNG (osoba odpowiedzialna Ewa Pochopień)
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 Wiosenna przerwa świąteczna
27 kwietnia 2022 Konkurs gry a’vista (osoba odpowiedzialna Jakub Połącarz)
30 kwietnia 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4 maja 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
5 maja 2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 maja 2022 Szkolny Konkurs Fortepianu Dodatkowego (osoba odpowiedzialna Anna Bałenkowska)
12 maja 2022 Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych (osoba odpowiedzialna Konrad Pisera)
13 – 14 maja 2022 Ogólnopolski Konkurs „Skawińska wiosna perkusyjna 2022” (osoba odpowiedzialna Lesław Ryński)
            11 maja – 8 czerwca 2022   Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego. Przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego. Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego. Egzaminy końcowe z przedmiotu głównego.  
9 czerwca 2022 Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę (osoba odpowiedzialna Marcin Słonina)  
10 czerwca 2022 Konkurs Solistów Wiosna 2022 (osoba odpowiedzialna Tomasz Sowa)  
11 czerwca 2022 Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna
14 czerwca 2022 Zebranie z rodzicami – wywiadówka
14 – 17 czerwca 2022 Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023
20/24 czerwca 2022 Koncert Szkolny (osoba odpowiedzialna Martyna Drabczyńska)
24 czerwca 2022 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 Ferie letnie.

Terminy podane w Kalendarium mogą ulegać elastycznym zmianom w związku z bieżącą potrzebą. Zmian dokonuje Dyrektor Szkoły.

Skawina, 2021-08-31

Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

1.09.
2020
——–
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
1.09.
2020
——-
Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców; Spotkanie z rodzicami;
6.10.
2020
godz.
17.00
——–
KSM Międzynarodowy Dzień Muzyki; Koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów. Koncert w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. Założenia programowe – budowa autorytetu nauczyciela. Wyróżnienie dla najzdolniejszych uczniów. (organizator Konrad Szota)
23.10.
2020
godz.
17.00
——–
Ślubowanie uczniów klas pierwszych;
14.10.
2020
Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od nauki – spotkania, filmy itp.
30.10.
2020
——–
Spektakl teatralny w formie kinowej. Zajęcia dla uczniów kończących szkołę i wszystkich pozostałych uczniów. (organizator Marcin Słonina)
31.10.
2020
——-
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
02.11.
2020
——-
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
10.11.
2020
——-
KSM Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli połączony z wykładem historycznym. Impreza cykliczna w ramach współpracy ze środowiskiem. (organizator Konrad Szota)
listopad 2020/
styczeń 2021
——–
Audycje klasowe
23-31
grudnia 2020
——–
Zimowa przerwa świąteczna
02.01.
2021
——–
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
16.12.
2020 –
15.01.
2021
——–
Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego
16.01.
2021
——–
Zakończenie I semestru
16.01.
2021
——–
Rada Pedagogiczna Śródroczna
 
——–
II SEMESTR
17.01.
2021
——–
Koncert kolęd i pastorałek w Parafii Miłosierdzia Bożego
19.01.
2021
Godz.
17.00
——–
VII Konkurs Kolęd i Pastorałek dla uczniów klas pierwszych
21.01.
2021
——–
Spotkanie z rodzicami – wywiadówka
22.01.
2021
——–
KSM Wieczór Kolęd w szkole. Zapoznanie uczniów z muzyką kolęd i pastorałek. (organizator Marcin Słonina)
Styczeń /luty
2021
——–
Obóz biała szkoła – zajęcia zespołu instrumentalnego połączone z uprawianiem sportów zimowych. Integracja uczniów.
15.02 –28.02.
2021
——–
Ferie zimowe
2.03.
2021
——–
KSM Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli połączony z wykładem historycznym. Impreza cykliczna w ramach współpracy ze środowiskiem. (organizator Konrad Szota)
9.03.
2021
——–
Konkurs KS
16.03.
2021
——–
Konkurs czytania nut głosem
01.04.
06.04.
2021
——–
Wiosenna przerwa świąteczna
20.04.
2021
——–
Konkurs gra a’vista
04.05.
2021
——–
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
7.05.
2021
——–
Szkolny Konkurs Fortepianu Dodatkowego
11.05.
2021
——–
Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
14 – 15.05.
2021
——–
Ogólnopolski Konkurs „Skawińska wiosna perkusyjna 2021”
18.05.
2021
——–
Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę
           17.05–
10.06.
2021
——–  
Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego. Przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego. Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego. Egzaminy końcowe z instrumentu głównego
4.06.
2021
——–
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
5.06.
2021
——–
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.06.
2021
——–
Konkurs Solistów Wiosna 2021
12.06.
2021
——–
Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna
15.06.
2021
——–
Zebranie z rodzicami – wywiadówka
16– 18.06.
2021
——–
Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
19/24.06.
2021
——–
Koncert Szkolny
25.06.
2021
——–
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
26.06-31.08.
2021
——–
Ferie letnie.

Skawina, 2020-08-31

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 będzie realizowany w miarę możliwości wynikających z zagrożeń COVID – 19 oraz bieżących przepisów prawa.


……………………………………………………………………………………………………………………………

Kalendarium roku szkolnego 2019/2020
2 września 2019 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2 września 2019

Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców;

Spotkanie z rodzicami;

1 października 2019 KSM Międzynarodowy Dzień Muzyki;
29 października 2019 Ślubowanie uczniów klas pierwszych;
31 października 2019 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
02 listopada 2019 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
26 listopada 2019 KSM
listopad 2019/styczeń 2020 Audycje klasowe
23 – 31 grudnia 2019 Zimowa przerwa świąteczna
02 – 04 stycznia 2020 Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
16 grudnia 2019 – 18 stycznia 2020 Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego
styczeń 2020 Koncert kolęd i pastorałek w parafii
20 stycznia 2020 VII Konkurs Kolęd i Pastorałek dla uczniów klas pierwszych
21 stycznia 2020 KSM Wieczór Kolęd w szkole
24 stycznia 2020 Śródroczna Rada Klasyfikacyjna
24 stycznia 2020 Spotkanie z rodzicami – wywiadówka
27 stycznia – 9 lutego 2020 Ferie zimowe
 

II SEMESTR

24 marca 2020 KSM
26 marca 2020 Konkurs KS
27 marca 2020 Konkurs czytania nut głosem
09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2020 Konkurs gra a’vista
02 maja 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
8 maja 2020 Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
11 – 16 maja 2020 Ogólnopolski Konkurs „Skawińska wiosna perkusyjna 2020”
18 maja 2020 Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę
19 maja 2020 Szkolny Konkurs Fortepianu Dodatkowego

20 maja – 10 czerwca 2020

Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.

Przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego.

Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.

Egzaminy końcowe z instrumentu głównego

12 czerwca 2020 Konkurs Solistów Wiosna 2020
13 czerwca 2020 Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna
16 czerwca 2020 Zebranie z rodzicami – wywiadówka
15 – 17 czerwca 2020 Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
25 czerwca 2020 Koncert Szkolny
26 czerwca 2020 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
27 czerwca –

31 sierpnia 2020

Ferie letnie.

Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018

Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców.

Spotkanie z rodzicami

1 października 2018 KSM Międzynarodowy Dzień Muzyki
25 października 2018 Ślubowanie uczniów klas pierwszych
2 – 3 listopada 2018 Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
29 listopada 2018 KSM
listopada 2018/stycznia 2019 Audycje klasowe
17 grudnia – 12 stycznia 2018 Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego
23 – 31 grudnia 2018 Zimowa przerwa świąteczna
02 – 03 stycznia 2019 Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
styczeń 2019 Koncert kolęd i pastorałek w parafii
14 – 27 stycznia 2019 Ferie zimowe
29 stycznia 2019 KSM Wieczór Kolęd w szkole
30 stycznia 2019 Śródroczna Rada Klasyfikacyjna
31 stycznia 2019 Spotkanie z rodzicami – wywiadówka
1 lutego 2019 VI Konkurs Kolęd i Pastorałek dla uczniów klas pierwszych
21 marca 2019 KSM
 19 marca 2019 Konkurs KS
4 kwietnia 2019 Konkurs czytania nut głosem
18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2019 Konkurs gra a’vista
02 maja 2019 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
04 maja 2019 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
6 – 11 maja 2019 Ogólnopolski Konkurs „Moja muzyka jest we mnie”
13 maja 2019 Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
14 maja 2019 Szkolny Konkurs Fortepianu Dodatkowego
kwiecień / maj 2019 VIII Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w Gdowie
17 – 18 maja 2019 Ogólnopolski Konkurs „Skawińska wiosna perkusyjna 2019”
20 maja 2019 Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę.
13 maja 2019 do godziny 16.00
15-16 maja 2019;
21 maja – 5 czerwca 2019
Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.
Przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego.
Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.
Egzaminy końcowe z instrumentu głównego.
7 czerwca 2019 Konkurs Solistów Wiosna 2019
8 czerwca 2019 Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna

11 – 12 czerwca 2019

Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019
18 czerwca 2019 Koncert Szkolny
21 czerwca 2019 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
22 czerwca –

31 sierpnia 2019

Ferie letnie.

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

 

4 września 2017 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4 wrzesień 2017

Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców.

Spotkanie z rodzicami.

październik 2017 Międzynarodowy Dzień Muzyki.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

grudzień 2017 Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego.
23 – 31 grudnia 2017 Zimowa przerwa świąteczna.

styczeń 2018

V. Konkurs kolęd i pastorałek dla uczniów klas pierwszych.
styczeń 2018 Koncert kolęd i pastorałek w parafii.
styczeń 2018 Wieczór Kolęd w szkole.
listopad 2017/styczeń 2018 Audycje klasowe.
19 stycznia 2018 Śródroczna Rada Klasyfikacyjna.
styczeń 2018 Spotkanie z rodzicami.
12 – 25 lutego 2018 Ferie zimowe.
marzec 2018 Konkurs gra a’vista.
marzec 2018 Konkurs czytania nut głosem.
marzec 2018 Konkurs KS.
29 marca – 3 kwietnia 2018 Wiosenna przerwa świąteczna.
kwiecień 2018 Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych.
maj 2018 Szkolny Konkurs Fortepianu Dodatkowego
kwiecień / maj 2018 VII Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych dla uczniów szkół muzycznych I stopnia w Gdowie.
maj 2018 Ogólnopolski Konkurs „Skawińska wiosna perkusyjna 2018”.
maj/czerwic 2018 Konkurs Solistów Wiosna 2018.
Czerwiec 2018 Ogólnopolski Konkurs „Moja muzyka jest we mnie”

maj / czerwiec 2018

Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.

Przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego.

Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.

Egzaminy końcowe z instrumentu głównego.

Testy z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących Szkołę.

czerwiec 2018

Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.
czerwiec 2018 Koncert Szkolny.
11 czerwca 2018 Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna.
22 czerwca 2018 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
23 czerwca –

31 sierpnia 2018

Ferie letnie.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
1 września 2016 Spotkanie organizacyjne dla uczniów rozpoczynających naukę w Szkole i ich rodziców. Spotkanie organizacyjne dla rodziców i uczniów klas 2 – 4
październik 2016 Międzynarodowy Dzień Muzyki.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

grudzień 2016 Przesłuchania semestralne z instrumentu głównego.
styczeń 2017 Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
23 – 31 grudnia 2016 Zimowa przerwa świąteczna.
Styczeń 2017 Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
18 stycznia 2017 Śródroczna Rada Klasyfikacyjna.
 30 stycznia – 12 lutego 2017 Ferie zimowe.
13 – 18 kwietnia 2017 Wiosenna przerwa świąteczna.
Kwiecień 2017 Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych
Kwiecień/maj 2017 Konkurs z kształcenia słuchu
kwiecień / maj 2017 Konkurs czytania a vista
kwiecień / maj 2017 Międzyszkolny Konkurs „Skawińska Wiosna Perkusyjna”
maj  2017 Egzaminy promocyjne z instrumentu głównego.

Przesłuchania końcoworoczne z fortepianu dodatkowego. Egzaminy końcowe z instrumentu głównego.

Lekcja pokazowa z rytmiki uczniów klasy trzeciej cyklu 6-letniego.
Testy dla uczniów kończących szkołę z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.

maj/czerwiec 2017 Koncerty orkiestry szkolnej i chóru szkolnego
Czerwiec 2017 Międzyszkolny konkurs „Moja Muzyka jest we mnie”
czerwiec 2017 Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016 / 2017.

Koncert Szkolny.

12 czerwca 2017 Końcoworoczna Rada Klasyfikacyjna.
23 czerwca 2017 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
24 czerwca –

31 sierpnia 2017

Ferie letnie.