Rada Rodziców

2022/2023


Skład przedstawicieli Rady Rodziców:

przewodnicząca: Agata Grabowska

wiceprzewodnicząca: Aneta Antos – Sławińska

sekretarz: Edyta Budzyń

skarbnik: Katarzyna Kurowska2021/2022

Skład przedstawicieli Rady Rodziców:

przewodnicząca: Agata Grabowska

wiceprzewodnicząca: Aneta Antos – Sławińska

sekretarz: Agnieszka Krupnik

skarbnik: Katarzyna Kurowska

2020/2021

Informujemy, że osobą do organizowania kontaktu z przedstawicielami Rady Rodziców jest sekretarz szkoły d.s. organizacyjno – kadrowych pani Katarzyna Kurowska.

AKTUALNE KONTO RADY RODZICÓW:

BANK PKO SA
15 1240 1444 1111 0010 9449 4564

ROCZNA WPŁATA:
150 ZŁ NA PIERWSZE DZIECKO
 75 ZŁ NA NASTĘPNE DZIECI


W ubiegłym roku szkolnym środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców zostały rozdysponowane na sfinansowanie lub zakup:

 • płynu do dezynfekcji
 • materiałów związane z montażem ławek umieszczonych przed wejściem do szkoły
 • drukarko – kserokopiarki do kserowania/drukowania materiałów dla uczniów
 • utrzymanie bieżące drukarki (naprawy kserokopiarki, tonery itp.)
 • wody do picia (baniaki na korytarzu)
 • filtrów do wody do picia
 • preparatów owadobójczych
 • poczęstunku dla uczestników konkursów i imprez szkolnych
 • poczęstunku dla uczestników konkursów i imprez szkolnych
 • poczęstunku dla jurorów konkursów,
 • poczęstunku dla prowadzących kursy mistrzowskie

Rok szkolny 2019/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie S20C-419013118130-1-pdf-1024x724.jpg

DRODZY RODZICE !!! 

Zgodnie z podjętą przez Radę Rodziców Uchwałą Nr.2/2018/2019 z dnia 19.09.2018 r., wysokość opłaty na Komitet Rodzicielski wynosi 150 zł na pierwsze dziecko w rodzinie i 75 zł na drugie.

Pieniądze można wpłacać w całości bądź ratach na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie
32-050 Skawina, ul.Witosa 4


SKŁAD RADY RODZICÓW ZNAJDUJE SIĘ NA TABLICY SZKOLNEJ.