Rada Rodziców

DRODZY RODZICE !!! 

Zgodnie z podjętą przez Radę Rodziców Uchwałą Nr.2/2017/2018 z dnia 25.09.2017r., wysokość opłaty na Komitet Rodzicielski wynosi 150 zł na pierwsze dziecko w rodzinie i 75 zł na drugie.

Pieniądze można wpłacać w całości bądź ratach na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie
32-050 Skawina, ul.Witosa 4
Bank BZ WBK 26 1090 1665 0000 0001 2243 1594

Uchwała nr 1/2017/2018/

 


Informujemy, że w związku z organizowanym w naszej szkole konkursem perkusyjnym Skawińskie Konkursy Muzyczne – Skawińska wiosna perkusyjna 2017 Rada Rodziców nawiązała współpracę z firmą Mido.

MIDO do prospektu 22-04-2015
http://marimba.pl/