Rada Rodziców 2019/2020

AKTUALNE KONTO RADY RODZICÓW:

BANK PKO SA
15 1240 1444 1111 0010 9449 4564

ROCZNA WPŁATA:
150 ZŁ NA PIERWSZE DZIECKO
 75 ZŁ NA NASTĘPNE DZIECI

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie S20C-419013118130-1-pdf-1024x724.jpg

DRODZY RODZICE !!! 

Zgodnie z podjętą przez Radę Rodziców Uchwałą Nr.2/2018/2019 z dnia 19.09.2018 r., wysokość opłaty na Komitet Rodzicielski wynosi 150 zł na pierwsze dziecko w rodzinie i 75 zł na drugie.

Pieniądze można wpłacać w całości bądź ratach na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie
32-050 Skawina, ul.Witosa 4

SKŁAD RADY RODZICÓW ZNAJDUJE SIĘ NA TABLICY SZKOLNEJ.