Odpis 1%

Logo


1% odpisów za rok podatkowy 2017

przekazana kwota 395,00 zł

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup aluminiowych ramek informacyjnych i plakatowych

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do udziału przyszłym roku!!!


Zakupiono 1

 

 

 

 

 


1% odpisów za rok podatkowy 2016

przekazana kwota 1 484,40 (w tym 56,20 zł z poprzedniego roku)

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup aluminiowych ramek informacyjnych i plakatowych

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do udziału przyszłym roku!!!


Zakupiono 1

 

 

 

 

 


1% z odpisów za rok podatkowy 2015

przekazana kwota 517,10 zł

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup książek, nut oraz planszy klawiaturowej

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do udziału przyszłym roku!!!