Odpis 1%

Logo


Zakupiono 1

1% odpisów za rok podatkowy 2017

przekazana kwota 372,00 zł

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego nieodpłatnie udostępnionego uczniom i nauczycielom

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do udziału przyszłym roku!!!


Zakupiono 1

1% odpisów za rok podatkowy 2016

przekazana kwota 395,00 zł

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup informacyjnych tablic muzycznych „Klawiatura” oraz „Koło kwintowe”

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do udziału przyszłym roku!!!


Zakupiono 1

 


1% odpisów za rok podatkowy 2015

przekazana kwota 1 484,40 (w tym 56,20 zł z poprzedniego roku)

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup aluminiowych ramek informacyjnych i plakatowych

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do udziału przyszłym roku!!!


Zakupiono 1

 

 


1% z odpisów za rok podatkowy 2014

przekazana kwota 517,10 zł

Pieniądze zostały przeznaczone na zakup książek, nut oraz planszy klawiaturowej

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do udziału przyszłym roku!!!

Zakupiono 1