Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie na dzień otwarty.

Dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych będzie w dniu 20 maja 2022 roku. Zapraszamy do szkoły w godzinach 15:00 do 20:00 w celu oglądania szkoły, podglądania pod nadzorem nauczycieli lekcji, które będą odbywać się w szkole. Można będzie porozmawiać o programie szkoły, wymaganiach, w jaki sposób jest realizowana nauka w szkole artystycznej. Osoby zainteresowane będą mogły złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły.

Przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 5 czerwca 2022 roku. Wnioski można składać online, bez potrzeby osobistej wizyty w szkole. Przed przesłuchaniem wstępnym, należy wnioski podpisać i złożyć zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej I stopnia.

Więcej informacji TUTAJ