Komunikat w sprawie organizacji zajęć w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie w okresie od 20.03.2021 – 9.04.2021

Od dnia 20 marca (sobota) do 9 kwietnia 2021 roku zajęcia w Szkole odbywają się w trybie zdalnym.

Uczniowie przygotowujący się do konkursów międzynarodowych lub międzyszkolnych mogą, za zgodą nauczyciela i rodziców ucznia, uczestniczyć w konsultacjach i nagraniach w trybie stacjonarnym w szkole, przy zachowaniu procedur i zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w Szkole.

Szkoła udostępnia sale do ćwiczeń uczniom klas fortepianu, perkusji oraz uczniom realizującym przedmiot fortepian dodatkowy.

Wszelkie ewentualne zmiany zostaną podane odrębnym komunikatem.

Konrad Szota
Dyrektor
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie