Przypominamy, że 31 października 2023 (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu Szkoła udostępnia uczniom sale do ćwiczeń w godzinach 10:00 – 14:00.