Lista zakwalifikowanych osób do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie znajduje się na tablicy ogłoszeń wewnątrz szkoły.
Nie udzielamy informacji telefonicznych w w/w sprawie.