Test CEA z kształcenia słuchu i audycji muzycznych

Dotyczy uczniów nieobecnych na badaniu KS i AM w dniu 19 marca 2019 roku (dotyczy uczniów klas 6/6 i 4/4)

Uczniom, którzy nie brali udziału w teście z przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne zorganizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej, organizator testu wyznaczył dodatkowy termin testu w dniu 12 kwietnia 2019 roku (piątek) w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Krakowie, ul. Józefińska 10, o godzinie 16.30.

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom wyjeżdżającym na test opiekę i transport do szkoły organizującej test oraz powrót na parking koło szkoły w Skawinie. Wyjazd z parkingu szkolnego jest planowany około godziny 15.00. Dokładny czas wyjazdu będzie podany osobnym komunikatem przez nauczycieli prowadzących zajęcia kształcenie słuchu i audycje muzyczne.

Obecność wszystkich uczniów, którzy nie brali udziału w badaniu w dniu 19 marca 2019 roku jest obowiązkowa.

Przypominam, że nieobecność na badaniu w dniu 19 kwietnia wymaga usprawiedliwienia.

Konrad Szota
Dyrektor
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie