Dalsze zawieszenie zajęć w szkole – lekcje online

Z uwagi na dalszy przebieg sytuacji epidemicznej, zajęcia w szkole do odwołania będą odbywać się za pośrednictwem narzędzi multimedialnych, poprzez tzw. nauczanie zdalne.

Wszystkich uczniów prosimy o kontakt z pedagogami. Adresy e-mail pedagogów znajdują się na stronie głównej w zakładce adresy e-mail nauczycieli.

Zajęcia przedmiotów grupowych: kształcenie słuchu, rytmika, zespół rytmiki, audycje muzyczne, formy wokalno instrumentalne, czytanie nut głosem, zespół wokalny, zespół instrumentalny, chór – odbywają się zdalne. Zadania do realizacji będą znajdowały się w zakładce lekcje online.
Nauczyciele niektórych przedmiotów wymagają odsyłania prac uczniowskich na swoje adresy mailowe podane na stronie. Prosimy o stały kontakt z nauczycielami i wykonywanie ich poleceń. Podczas pracy online, będą uczniom wystawiane oceny za pracę, poziom wiedzy i umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. Nauczyciele zdają sobie sprawę z trudności pracy online i ograniczonego dostępu uczniów do sprzętu informatycznego. Zadania stawiane przed uczniami dostosowane są do obecnych możliwości i utrudnień w komunikacji.

Portiernia szkoły jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Uczniowie, rodzice i osoby postronne nie są wpuszczani do budynku szkoły.