Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie czytania nut głosem.

Konkurs odbędzie się w dniu 20 maja 2021 o godzinie 15.00 w Sali Kameralnej Szkoły. Zgłoszenia można składać w sekretariacie szkoły do dnia 18 maja. Uczniowie zgłaszający się do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodzica na udział w konkursie. Proszę zapoznać się z Regulaminem konkursu

Uczniowie przystępujący do konkursu przynoszą ze sobą solfeż.